• Çevre ve İSG Politikamız

  • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamak ve değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemler ile bertaraf edilmesini sağlamak,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlamak
  • Çevre kirliliğini önlemek,
  • Tehlikelerin azaltılmasi ve iş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak sıfır iş kazası ile çalışmak,
  • Çevre ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat, yasal yükümlülüklerimizi ve diğer şartları yerine getirmek,
  • Yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi, çevre ve iş güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için çalışmak,                                                                                                        
  • Çevreci ve insan sağlığına duyarlı özgün tasarımlı yenilikçi ürünler üretmek